Reforços estructurals formigó

En NOVAPOX estem especialitzats en la revisió i el reforç d´ estructuras de formigó amb patologies que deriven en pèrdua de seguretat estructural per afecció d'aluminosi o altres efectes de corrosió d'armadures en pilars o bigues, carbonatació del formigó, etc.

NOVAPOX compta amb un important equip humà que, recolzat per maquinària d'última generació, és capaç d'abordar de forma ràpida e integral els greus problemes de les estructures de formigó dels edificis amb antiguitat de 25 a 50 anys que es van executar amb formigons de baixa qualitat i armadures d'acer llis mancats de protecció davant agents atmosfèrics, principalment en pilars i bigues.

La fusió d'equip humà, maquinària moderna i metodologia eficaç, senzilla i testada per instituts de la Construcció, asseguren la revisió i rehabilitació d´ estructures de l'edifici perquè compleixi amb totes les condicions d'estabilitat estructural requerides.

  REHABILITACIO D´ EDIFICIS

Entre els reforços estructurals de formigó més habituals destaquem els següents:

  • Reparacions de bigues, jàsseres, pilars i forjats, mitjançant sistemes homologats pel DIT (Document d'Idoneïtat Tècnica).
  • Reforços amb fibres de carboni.
  • Substitució funcional de biguetes.

 

Reforços estructurals metàl.lics

NOVAPOX, a través del seu servei de reparació i reforços estructurals d'edificis, treballa per donar solució als problemes sorgits en les estructures dels edificis, i especialment en els edificis antics.

En aquest sentit, cal dir que a NOVAPOX també abordem reforços de estructures metà.liques mitjançant l'adhesió d'altres elements metàl · lics que treballen en cohesió amb l'estructura original de l'edifici, ajudant a aquesta a obtenir els coeficients de seguretat requerits.

Alguns dels materials clàssics en aquest tipus de reforços, encara que moltes vegades hem de recórrer a elements metàl · lics més complexos:

  • Resines
  • Morters epoxídics
  • Platabandes adherides
  • Angulars amb presilles
  • Biguetes metàl.liques
  rehabilitacion de edificios

El nostre personal, que compta amb una dilatada experiència en l'execució d'aquests sistemes, està acostumat a afrontar amb èxit les condicions més difícils.

Veure també:

REHABILITACIO d EDIFICIS ( REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS ) - REHABILITACIÓ DE FAÇANES BARCELONA ( REHABILITACIÓN DE FACHADAS BARCELONA ) - RESTAURACIÓ d´EDIFICIS ( RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS )