Manteniment d´ edificis

El manteniment d'edificis i la prevenció en els mateixos o infraestructures és de vital importància per a la vida d'aquests. La prevenció fa que les reparacions importants minimitzin el seu cost.

NOVAPOX atenent a les necessitats dels seus clients, desenvolupa un model de manteniment basat en el control de l'estat de l'estructura i de les parts importants de l'edifici.

Aquest model d'actuació permet un coneixement real i actual de l'estat de l'edifici, fent possible una actuació ràpida que solucioni el problema en la seva fase inicial, reduint de manera important l'impacte econòmic d'una reparació greu.

  MANTENIMENT D´ EDIFICIS

NOVAPOX ofereix els seus serveis de manteniment d'edificis en diferents àrees, com la indústria, amb paviments de resines estàtics i antiestàtics, impermeabilització amb dipòsits amb atacs químics o també a l'àrea del servei públic, amb la conservació i el manteniment d'edificis i xarxes d'enllumenat , urbanització de carrers, etc.

Manteniment edificis industrials

 

La protecció i manteniment de les instal · lacions, poden, en funció de la seva execució i planificació, suposar un important estalvi de temps, minimitzant els costos de parada de producció de la seva indústria. El principal objectiu de NOVAPOX és el de minimitzar l'impacte que suposa una parada de producció o ús de les seves instal · lacions.


NOVAPOX treballa amb materials d'alta tecnologia, reduint els temps de assecats dels productes i augmentant en alguns casos les sol · licituds.
NOVAPOX desenvolupa els següents treballs per a la Indústria:

  Empresa Manteniment Edificis Industrials
  • Reparació de pavimentos.
  • Regularització de paviments amb resines.
  • Reparació de juntes.
  • Reparació d'humitats i goteres.
  • Eliminació de cobertes amb partícula d'amiant.

Veure també:

REHABILITACIO d EDIFICIS ( REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS ) - REHABILITACIÓ DE FAÇANES BARCELONA ( REHABILITACIÓN DE FACHADAS BARCELONA ) - RESTAURACIÓ d´EDIFICIS ( RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS )