Rehabilitació energètica d´ edificis

En la rehabilitació energètica d´ edificis es important tenir una visió de la rehabilitació d´edificis integral, partint de l'opinió de personal altament qualificat, que ens puguin orientar cap a la solucions òptimes i més beneficioses per al nostre immoble.

No tota solució és váilida i en factors de sostenibilitat i d'estalvi energètic menys.

Desde NOVAPOX podem realitzar desde el certificat energètic, visat, tràmits, fins a l'execució, si fos el cas, de la rehabilitació necessària per complir amb les solucions aportades pels nostres tècnics. Aquest sistema de "Gestió integral" del proces, li ajudarà a evitar problemes i sobrecostos.

L'assessorarem de les subvencions que es puguin aplicar en cada moment.

Amb l'adequació energètica del nostre edifici, aconseguirem un estalvi tèrmic important, principalment:

  • Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica.
  • Millora de l'eficiència energètica de les instal · lacions tèrmiques i d'il · luminació.
  • Substitució d'energia convencional per biomassa a les instal · lacions tèrmiques.
  • Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica en les instal · lacions tèrmiques.
  rehabilitacio energetica d´ edificis

Veure també:

REHABILITACIO d EDIFICIS ( REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS ) - REHABILITACIÓ DE FAÇANES BARCELONA ( REHABILITACIÓN DE FACHADAS BARCELONA ) - RESTAURACIÓ d´EDIFICIS ( RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS )