Paviments

NOVAPOX ofereix serveis d'aglomerat amb mescles bituminoses en calent, slurrys etc.

PAVIMENTS ESPECIALS

Formació de paviments d'elevada resistència al desgast, amb gran capacitat per suportar càrregues estàtiques i dinàmiques.

Es caracteritzen també per l'absència de juntes i de fissures, d'excel · lent planimetria, facilitat de neteja, col · locació ràpida i la possibilitat de ser utilitzat a les 24 h de la seva instal.lació.

  REHABILITACIO EDIFICIS

Veure també:

REHABILITACIO d EDIFICIS - REHABILITACIÓ DE FAÇANES BARCELONA - RESTAURACIÓ d´EDIFICIS