Estructures de formigó

Rehabilitació d'estructures de formigó amb materials d'altes prestacions, aplicat per personal homologat pels diferents fabricants.

Actuacions en l´ambit de l'obra civil:

  • Ampliació de taulers de pont.
  • Substitució de neoprens
  • Reparació del formigó
  • Tractaments anti carbonatació
  • Anàlisi del formigó
  • Tractament de diferents patologíes
  • Reforços d´ estructures (flexió, tallant, etc.)

 

  REHABILITACIO INTEGRAL EDIFICIS

Veure també:

REHABILITACIO d EDIFICIS - REHABILITACIÓ DE FAÇANES BARCELONA - RESTAURACIÓ d´EDIFICIS