Subministradors productes tècnics rehabilitació.

       
  • ÀNODE DE SACRIFICI
    Molts sistemes per evitar la corrosió disposen d'elements molt sensibles a aquesta que absorbeixen tota la reacció química que es produeix durant l'oxidació, d'aquesta forma són ells els que pateixen la corrosió mentre l'element al qual protegeixen roman en perfecte estat.
      REHABILITACIO D´ EDIFICIS                   REHABILITACIO D´ EDIFICIS                   
       
  • IMPERMEABILITZANTS
   
Reparació d'Estructures, Sistemes d'Reforços estructurals, Segellats, Paviments, Impermeabilitzacions Rígida, Impermeabilitzacions Elàstica, Injeccions, Farcits i Ancoratges, Productes per a façanes ...
      REHABILITACIO D´ EDIFICIS                                 REHABILITACIO D´ EDIFICIS
       
  • JUNTES DE DILATACIO
   

NOVAPOX som especialistes en subministraments i tractaments de tot tipus de juntes de contracció, d'expansió, rígides, elàstiques ....:

  • Juntes de Neopré
  • Hypalon
      REHABILITACIO D´ EDIFICIS                           REHABILITACIO D´ EDIFICIS
       
  • REPARADORS
   

Som Distribuïdors de productes SIKA i MAPEI especialitzats en donar solucions específiques per a la construcció, en edificació i obra civil en els camps de la reparació i protecció del formigó, el segellat de juntes, la impermeabilització estructural i el pegat rígid i elàstic de diferents elements.

      REHABILITACIO D´ EDIFICIS      REHABILITACIO D´ EDIFICIS
       
  • SEGELLADORS i COLLARINS
   

Subministradors i aplicadors de collarins de subjecció constituït per una banda metàl · lica enrotllada sobre si mateixa, que comprèn mitjans complementaris de subjecció i / o de connexió en els voltants de cadascun dels seus extrems, així com de productes de segellat entre formigó i canalitzacions.

      REHABILITACIO D´ EDIFICIS       REHABILITACIO D´ EDIFICIS
       
  • FIBRES DE CARBONI
   

Subministradors i Aplicadors especialistes en làmina de polímer reforçat amb fibres de carboni (PRFC) dissenyat per reforçar estructures de formigó armat i maçoneria. S'adhereix externament sobre l'estructura per mitjà de la utilització de la formulació epoxídica Sikadur 30. El sistema SIKA CARBODUR-S-512 pot ser col · locat després de la preparació de la superfície de formigó o maçoneria, sense cap tipus d'instal · lació addicional.

      REHABILITACIO D´ EDIFICIS             REHABILITACIO D´ EDIFICIS
       

Veure també:

REHABILITACIO d EDIFICIS - REHABILITACIÓ DE FAÇANES BARCELONA - RESTAURACIÓ d´EDIFICIS